IMPAC Czech Young Writers Award

Udìlování cen IMPAC Czech Young Writers Award, druhého roèníku literární soutìže pro mladé autory v anglickém jazyce, kterou poøádá IMPAC, Lidové noviny a První obnovené reálné gymnázium. David Randl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *