O soutěži

National Literary Award For Young Writers je literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce. V České republice se pořádá již od roku 2007 (dříve pod názvem The IMPAC Czech Young Writers Award).
Od roku 2014 soutěž organizačně zajišťuje nezisková organizace GLOSSOLI, z.s.

Kategorie:
A do 12 let
B 13-15 let
C 16-17 let
D 18-19 let

Soutěž je určena pouze pro osoby žijící na území ČR a Slovenska, jejichž mateřským jazykem není angličtina (ani jeden z rodičů nesmí být rodilý mluvčí).
Soutěžící napíší vlastní, autorskou povídku v angličtině na zadané téma v maximální délce 1500 slov. Příspěvky autorů, kteří nesplňují podmínky soutěže a ve kterých nebude dodržen předepsaný žánr povídky, nemohou bohužel postoupit do užšího výběru.

Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají zajímavou finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč.
Absolutní vítěz se navíc společně s jedním rodinným příslušníkem může těšit na třídenní výlet do skotského Edinburghu.