Úvodní stránka

Milí autoři a příznivci naší soutěže,
zajisté vám neuniklo, že s vyhlášením 12. ročníku National Literary Award for Young Writers jsme poněkud otáleli. Důvodem bylo nezajištěné finanční krytí a dlouhé a napjaté očekávání výsledků grantového řízení.

Nyní vám ale s radostí můžeme oznámit, že Hlavní město Praha se opět společně s naším stálým partnerem Charnwood Company rozhodli podpořit nejen naše organizátorské úsilí, ale především vaši tvorbu a tudíž vyhlašujeme

téma 12. ročníku soutěže National Literary Award for Young Writers:

… OFFLINE …

Soutěžící napíší povídku v angličtině na zadané téma v maximální délce 1500 slov. Soutěž je určena pouze pro osoby žijící na území ČR a Slovenska, jejichž mateřským jazykem není angličtina (ani jeden z rodičů nesmí být rodilý mluvčí).

Kategorie:
A do 12 let
B 13-15 let
C 16-17 let
D 18-19 let

Nepište esej, pište povídku. V povídce se něco děje, jsou tam postavy, zápletka. V eseji autor o světě přemýšlí, filozofuje, v povídce zapojuje fantazii a schopnost svět ze slov vytvořit. Esej je povídání o světě, povídka je svět sám o sobě. Držte se žánru povídky podle pravidel soutěže.

Příspěvky, ve kterých nebude dodržen předepsaný žánr povídky, nebudou zařazeny do užšího výběru.

Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu award@literaryaward.cz

Uzávěrka soutěže: 30. 9. 2019

Příspěvky posílejte jako přílohu e-mailu (nejlépe ve formátu Word nebo PDF) a v hlavičce vlastního textu uveďte pouze název povídky a své jméno a příjmení.

V těle emailu uveďte: Jméno a příjmení, měsíc a rok narození (kvůli správnému zařazení do kategorie), město, ve kterém bydlíte a kontaktní telefonní  číslo na zákonného zástupce.

Organizátoři soutěže se zavazují, že Vaše data budou zpracována v souladu s ochranou osobních údajů a nebudou poskytnuta třetí osobě, ani jinak zneužita.

Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč.
Absolutní vítěz se navíc společně s jedním rodinným příslušníkem může již tradičně těšit na třídenní výlet do skotského Edinburghu.

A ještě upozornění na závěr: Po nepříjemné zkušenosti z minulého ročníku se u všech povídek které postoupí do širšího výběru snažíme ověřit jejich původnost.